top of page

Bestyrelsen


Formand: Lis Ellemand,


Næstformand: Rasmus Ejrnæs,

 


Kasserer: Mikael Hermansson


Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Bendtsen, Erling Deigaard, Elisabeth Groot.
Suppleanter: Neel Holm, Benedicte Kathrine Besenbacher Kristensen

Kontakt bestyrelsen på mail: lis@landsbyliv.dk 

210618-østergårdshaven-PN_3387-L.JPG

Vores formål og visioner

Landsbyliv i Hjortshøj er almennyttig forening og har til formål at fremme skabelsen af gode rammer for livets sociale, kulturelle, økologiske og økonomiske udvikling i Hjortshøj, med respekt for lokale grupper, foreninger og beboere, gennem eksempelvis:

  • Adgang og brug: Fremme almenhedens adgang til og aktive brug af det åbne land i og omkring Hjortshøj

  • Ret og ansvar: Fremme borgernes rettigheder til og ansvar for vores fælles arealer og ressourcer

  • Kultur: Fremme inkluderende kulturelle aktiviteter

  • Natur: Fremme sameksistens mellem mennesker og natur i og omkring Hjortshøj

  • Lokale fødevarer: Fremme produktionen af lokale fødevarer i respekt for miljø og natur

  • Inklusion: Fremme inklusion af udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

 

 

Se vedtægterne: VEDTÆGTER

Sådan arbejder Landsbyliv:

Landsbyliv støtter grupper, organisationer og enkeltpersoner med at udvikle det gode liv i Hjortshøj. Se mere under Landsbylivs aktiviteter.

bottom of page