top of page

Naturgruppen - Vild med Vilje

Gul blomst.jpg

Landsbyliv støtter bestræbelsen på at dele byrummet med alle jordens andre væsener ved at skabe levesteder for planter, smådyr, svampe, padder og fugle.

 

Gennem årene har en lille Vild med Vilje gruppe holdt rundvisninger, afholdt kurser, holdt foredrag, udsået græslandsplanter i byen, udlagt træstammer, slået hø og senest i samarbejde med Vimby fået en lille plantebiks op at stå, hvor vi sælger vilde planter til andre borgeres vild med vilje haver.

blå blomster.jpg
vild butik,jpg.jpg
bottom of page