top of page

Samarbejdspartnere

Organisationer og foreninger, som vi gennem årerne har lavet ting sammen med bl.a.:

Menighedsrådet

Virupskolen

Multihusgruppen, nu Viruphuset.

Kulturforeningen Høj.

Lokalcentret

Privat personer

Folk i Hjortshøj - Bladet

Egnsarkivet

Tætte samarbejdspartnere, som er repræsenteret i bestyrelsen i Landsbyliv.

Landsbyforum

Kort om forskellen på Landsbyforum og Landsbyliv: Landsbyforum er Århus Kommunes Fællesråd for Hjortshøj og høres i alle kommunale spørgsmål vedrørende udvikling i Hjortshøj, så som planer for nye bebyggelser, veje og trafikforhold. Landsbyforum udgiver Folk i Hjortshøj og er ansvarlig for Hjorthøjs hjemmeside: Hjortshøj Landsbyportal. 

Landsbyliv arbejder tæt sammen med Landsbyforum – et samarbejder, der er sikret ved at Landsbyforum kan udpege et bestyrelsesmedlem til Landsbyliv. Mens Landsbyforum varetager den tætte kontakt til Århus Kommune og formidling via blad og hjemmeside, så arbejder Landsbyliv med at skabe og støtte alle former for initiativer, der styrker fællesskab og udvikling af en levende by med plads til alle. Både forskellige mennesker og natur.

I

den forbindelse er det vigtigt at nævne at Landsbyliv med betaling fra medlemmer og overskud fra frivillige aktiviteter har helt andre økonomiske muligheder for at støtte initiativer end Landsbyforum.

 

Endvidere har Landsbyliv som en frivillig organisation muligheder for at søge eksterne midler fra fonde og puljer.

Andelssamfundet

Historisk er Landsbyliv i Hjortshøj tæt knyttet til Andelssamfundet, idet foreningen er stiftet af Andelssamfundet for at have en forening, som har fokus på aktiviteter i hele Hjortshøj, og på denne måde styrke Andelssamfundets samarbejde med alle beboere Hjortshøj. Denne vision blev i den grad realiseret under bl.a. Hjortshøj Festivalen, og bliver det stadig med nye spændende arrangementer og Landsbyens Genbrugs, som er blevet et dejligt uformelt mødested for alle i Hjortshøj – både kunder og frivillige.

Se mere om Andelssamfundet på hjemmesiden: andelssamfundet.dk

Fonden Vimby

Landsbyliv har et tæt samarbejde med Vimby Fonden, både som stifter af fonden og ved at mange af vores frivillige laver aktiviteter, hvis overskud er blevet givet til at etablere Vimby Fonden og udvikle aktiviteter i Vimby.

 

Donationer fra private og overskud fra mange forskellige aktiviteter har i årene 2012-15 resulteret i donationer på i alt: 963.075,-. Heraf er kr. 534.083,- private donationer og kr. 252.923,- overskud fra Hjortshøj Festivalen.


Det tætte samarbejde med Vimby er også opbygget med ansættelse af Elisabeth Groot: Elisabeth var i 2012-2015 ansat som frivilligkoordinator i Landsbyliv til at sikre inklusion af beboere i bo-gruppe 6 – Århus Kommunes nye botilbud til borgere med særlig behov.

Senere var  hun ansat i Vimby Fonden til i partnerskab med Århus Kommune at udvikle brug af Vimbys mange faciliteter for alle frivillige – både ressourcestærke og udsatte borgere i Hjortshøj og omegn. Da denne arbejdsopgaver rækker ud i Hjortshøj er dette arbejde med til fortsat at udvikle samarbejdsmulighederne mellem Landsbyliv og Vimby.

 

Et meget konkret eksempel er Fantastisk Fredag, som er et nyt samarbejde mellem Landsbyliv og Vimby. Se mere om Vimby på hjemmesiden: Vimby.dk

I øjeblikket er der ikke penge til at ansætte en koordinator for disse samarbejder desværre.

210905-høstmarked-PN_4259-L.jpg
bottom of page