top of page

Er du fiks eller er du fiks?

fikseværksted1.jpg

Skal du være med til at fikse for dig selv eller andre?

 

Værkstedsmiljøet er attraktivt for både unge og gamle af alle køn. Her har du mulighed for liv og møder mellem mennesker, hvor  man kan udføre opgaver både til sig selv og til fællesskabet. Gode ideer kan opstå ud fra det vi kan inspirerer hinanden med, og der er basis for at lære af og med hinandens faglighed.

 

De, der arbejder i fikseværkstedet arbejder frivilligt, og de som får repareret deres ting i fikseværkstedet donerer et beløb til Vimby, som de selv fastsætter. I værkstedet arbejder en god flok frivillige. Det er fikseværkstedets overbevisning at funktionerne med at reparere og vedligeholde  ting, er helt i tråd med det vi i fremtiden vil få yderligere fokus på og på ydmyg vis manifesterer arbejdet med WHOs Verdensmål om bæredygtighed.Foreløbig er vi åben om onsdagen.Udover den fikse funktion om onsdagen, forestiller vi os sig, at værkstedet kan bruges af alle i hele byen.

Værkstedet er i gang med at udvide, og vi få  fantastiske nye rammer, med forskellige relevante håndværktøjer og lidt større maskiner, så medlemmer kan reparerer og bygge både mindre og større ting, uden at skulle passe på om man sviner.

Fikseværkstedet er organiseret i Landsbyliv, og lejer bygninger af Fonden Vimby.

 

Du er velkommen til at være med. Kom eller kontakt Erling : edeigaard@hotmail.com

Mette - Fikseværksted.jpg
rejsegilde-fikseværksted.jpg

Rejsegilde for det nye fikseværksted

rejsegilde filkseværksted 2.jpg
bottom of page